Vinc de Movistar, conservaré el meu telèfon fix? I el contestador i altres serveis?

  • A O2 pots continuar fent servir el teu número fix per fer i rebre trucades. 
  • La tarifa de fibra i mòbil inclou trucades il·limitades a fixos i mòbils nacionals des del fix.
  • La tarifa de només fibra inclou trucades il·limitades a fixos nacionals des del fix.
  • Les trucades a un altre tipus de números es tarifaran a part.

Pots consultar-ne els preus en aquest enllaç.

Altres serveis

  • A O2 no estan disponibles els serveis associats al telèfon fix com el contestador, els desviament de trucades, etc.
  • En el cas que tinguessis aquests o altres serveis activats amb Movistar, no podràs continuar fent-los servir.

Pots consultar els serveis fixos no disponibles en aquest enllaç.