Inforoamer

  • Inforoamer és un servei d’informació sobre itinerància mitjançant SMS. És un servei gratuït i a O2 tots els clients el tenen activat per defecte.  
  • Amb aquest servei, quan els clients es registren en una xarxa estrangera reben un SMS amb informació important. 
  • Aquest SMS informa dels preus de les trucades, SMS i Internet en itinerància.