Servei de números especials en itinerància a la Unió Europea

Si ets fora d’Espanya en algun país de la Unió Europea, tingues en compte que hi ha certs números especials que comporten un cost extra.

Pots consultar quins números són a la taula següent:

PAÍS i CODI DE PAÍS Codi interval numèric SERVEI/ PRODUCTE TARIFA I INFORMACIÓ ADDICIONAL
32 Números nacionals d’abonat / Números que es fan servir per als serveis que permeten l’accés a les xarxes públiques de telecomunicacions i que no estan vinculats a una ubicació específica. Tarifa nacional: Màxim 9 ct./min
ALEMANYA (DE)
49
115 Número de telèfon únic dels serveis de l’administració pública Tarifa nacional: Normalment com a trucades a números geogràfics
164
168
169
Serveis de cercapersones
181
182
184
Números per a xarxes privades virtuals internacionals (IVPN)
185 Serveis de tarifa mitjana / Serveis als quals s’aplica la mateixa tarifa en tot el país Tarifa nacional: 14 ct./min
186
187
188
Números per a xarxes privades virtuals (VPN)
700 Números personals / Números que donen accés a i des de totes les xarxes de telecomunicacions sota un mateix número, independentment de la ubicació, l’equip terminal, el mode de transmissió o la tecnologia Tarifa nacional: Màxim 9 ct./min
800 Serveis telefònics gratuïts / Números que es poden fer servir únicament per prestar serveis l’ús dels quals és gratuït per a la persona que truca (pel que fa a les trucades nacionals) Tarifa nacional: Gratuït
1371
1373
1374
1375
Serveis de trucades massives / Serveis que es caracteritzen per un gran volum de trucades curtes, durant un o diversos intervals breus, a una destinació amb capacitat de gestió limitada Tarifa nacional: 14 ct./trucada
1376 Serveis de trucades massives Tarifa nacional: 25 ct./trucada
1377 Serveis de trucades massives Tarifa nacional: 1 EUR/trucada
1378 Serveis de trucades massives Tarifa nacional: 50 ct./trucada
1801 Serveis de tarifa mitjana Tarifa nacional: 3,9 ct./min
1802 Serveis de tarifa mitjana Tarifa nacional: 6 ct./trucada
1804 Serveis de tarifa mitjana Tarifa nacional: 20 ct./trucada
1805 Serveis de tarifa mitjana Tarifa nacional: 14 ct./min
1806 Serveis de tarifa mitjana Tarifa nacional: 20 ct./trucada
1807 Serveis de tarifa mitjana Tarifa nacional: 30 segons gratis, després 14 ct./min
9003 Números de tarifació addicional / Números que presten un servei addicional al servei de telecomunicacions, que es cobra a la persona que truca juntament amb el servei de telecomunicacions i que no es pot fer amb un altre tipus de número Tarifa nacional: Màxim 3 euros/min o 30 euros/trucada
ÀUSTRIA (AT)
43
118 Serveis de consulta telefònica (pagament per trucada) Codi curt, el número només es pot localitzar si s’introdueix el codi
800 Servei telefònic gratuït
810
820
Serveis amb tarifes màximes regulades (pagament per trucada)
828 Serveis SMS i línia directa de veu al servei SMS
900 Serveis amb tarifes màximes regulades (pagament per trucada)
901 Serveis de tarifació addicional (facturació per temps)
930
939
Serveis de tarifació addicional (pagament per trucada)
BÈLGICA (BE)
32
70 Servei de tarifació addicional de baix cost
78 servei de costos compartits
900
904
905
906
servei de tarifació addicional
907 telèfon gratuït
BULGÀRIA (BG)
359
90 Serveis de tarifació addicional
700 Serveis de números personals
800 Serveis gratuïts
XIPRE (CY)
357
13
14
15
17
19
Serveis de valor afegit A excepció de les trucades gratuïtes – servei universal/números d’interès social especial
77
809
Serveis de valor afegit
CROÀCIA (HR)
385
60 Rangs de numeració de tarifació addicional Serveis generals; 4 o 6 dígits accessibles només mitjançant trucada de veu
61 Sèries de números de tarifació addicional Serveis de televot; 4 o 6 xifres; accessible només mitjançant trucada vocal
64 Sèries de números de tarifació addicional Serveis per a adults; 4 o 6 dígits accessibles només mitjançant trucada de veu
69 Rangs de numeració de tarifació addicional Serveis per a nens; 4 o 6 xifres accessibles només mitjançant trucada vocal
118 Rangs de numeració de tarifació addicional Número curt per al servei de consulta de guia telefònica; codis curts de 5 dígits; accessible tant per trucada de veu com per missatgeria de text
609 Rangs de numeració de tarifació addicional Serveis humanitaris/ajuda humanitària; 4 o 6 xifres; accessible només mitjançant trucada vocal
800 Sèries de números gratuïts Serveis gratuïts; 4 o 6 xifres accessibles només mitjançant trucada vocal
DINAMARCA (DK)
45
801
803
804
805
806
807
Números gratuïts
901
902
903
904
Números de tarifació addicional Per a més informació sobre PRN, vegeu https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/telefoni/numre/90-numre
ESLOVÀQUIA (SK)
421
85
89
Números de cost compartit
97
98
Números de tarifació addicional
881
882
883
884
886
889
Números de costos compartits
900 Números de tarifació addicional
ESLOVÈNIA (SI)
386
80 Serveis gratuïts no geogràfics
90 Números no geogràfics per a serveis de tarifació addicional
ESTÒNIA (EE)
372
1 Servei de números curts Números de 3-6 xifres, tant de tarifació addicional com gratuïts, accessibles mitjançant trucada de veu o SMS
70 Servei de números personals Números de 8 xifres
900 Servei de tarifació addicional Números de 7 xifres
901 Servei d’accés a Internet Números de 7 xifres
FINLÀNDIA (FI)
358
100
200
300
Grup de servei I
600 Grup de servei II
601
2020
2022
Grup de servei I
2099 Grup de servei II
7003
7004
Grup de servei IV
7005
7007
Grup de servei III
FRANÇA (FR)
33
4 Números curts per a serveis de tarifació addicional per SMS De fins a 0,04 euros per missatge (sense IVA) + cost d’un SMS a un número de mòbil francès. Números de 5 xifres, accessibles únicament per missatgeria de text
5 Números curts per a serveis de tarifació addicional per SMS De fins a 0,17 euros per missatge (sense IVA) + cost d’un SMS a un número mòbil francès. Números de 5 xifres, accessibles únicament mitjançant missatgeria de text
7 Número de tarifa Premium De fins a 0,83 euros per missatge (sense IVA) + cost d’un SMS a un número mòbil francès. Números de 5 xifres, accessibles únicament per missatgeria de text
8 Números curts per a serveis de tarifa Premium per SMS De fins a 3,75 euros per missatge (sense IVA) + cost d’un SMS a un número mòbil francès. Números de 5 dígits, accessibles només per missatges de text
10 Número de tarifa Premium De fins a 0,667 euros per minut o fins a 2,50 euros per trucada (sense IVA) + cost d’una trucada a un número local francès. Números de 4 dígits, accessibles només per trucada de veu
30 Números curts gratuïts Gratuïts accessibles. Números de 4 dígits, accessibles tant per trucades de veu com per missatges de text
32
39
Número de tarifa Premium De fins a 0,667 euros per minut o fins a 2,50 euros per trucada (sense IVA) + cost d’una trucada a un número francès local. Números de 4 dígits, accessibles només per trucada de veu
81 Números de tarifa Premium De fins a 0,050 euros per minut o fins a 0,125 euros per trucada (sense IVA) + cost d’una trucada a un número francès local. Accessible només per trucada de veu
89 Números de tarifa Premium De fins a 0,667 euros per minut o fins a 2,50 euros per trucada (sense IVA) + cost d’una trucada a un número francès local. Números de 4 dígits, accessibles només per trucada de veu
118 Números de tarifa Premium De fins a 0,667 euros per minut o fins a 2,50 euros per trucada (sense IVA) + cost d’una trucada a un número francès local. Números de 6 dígits, accessibles només per trucada de veu
800
803
804
Números de telèfon gratuïts Gratuïts accessibles tant per trucades de veu com per missatges de text
806
809
Altres Igual que una trucada a un número local francès accessible tant per trucada vocal com per SMS
836 Números de tarifa Premium No regulats, accessibles només mitjançant trucada vocal
860 Números de tarifa Premium De fins a 0,050 euros per minut (sense IVA). Accés a Internet per marcació a través de xarxes RTPC/RDSI. Accessible només per trucada de veu
GRÈCIA (GR)
30
14
90
Serveis de tarifació addicional Codis curts
118 Serveis d’informació telefònica Codis curts
198 Serveis de tarifació addicional Codis curts
800 Números de telèfon gratuïts
806
850
875
Serveis de tarifació addicional
HONGRIA (HU)
36
14
80
Rangs de numeració gratuïta. Només números curts nacionals. https://agapub.nmhh.hu/aga_web/setLanguageAction.action?request_locale=en; l’accessibilitat d’aquests rangs de números per als itinerants depèn de la configuració de l’operador de xarxa visitat
90 Rangs de numeració de tarifació addicional Servei de tarifació addicional per a adults. https://agapub.nmhh.hu/aga_web/setLanguageAction.action?request_locale=en; l’accessibilitat d’aquests rangs de números per als usuaris itinerants depèn de la configuració de l’operador de xarxa visitat.
91 Rangs de numeració de tarifació addicional https://agapub.nmhh.hu/aga_web/setLanguageAction.action?request_locale=en; Informació sobre preus màxims: https://nmhh.hu/cikk/160/Az_emelt_dijas_dijkorlatos_szolgaltatasert_a_hivo_fel_altal_fizetendo_legmagasabb_dij; l’accessibilitat d’aquests rangs de números per als usuaris itinerants depèn de la configuració de l’operador de xarxa visitat
118 Altres Nacional només números curts, https://agapub.nmhh.hu/aga_web/setLanguageAction.action?request_locale=en; l’accessibilitat d’aquests rangs de números per als itinerants depèn de la configuració de l’operador de xarxa visitat.
160
161
164
165
168
169
Rangs de números de tarifació addicional Només números curts nacionals, https://agapub.nmhh.hu/aga_web/setLanguageAction.action?request_locale=en; informació sobre preus màxims: https://nmhh.hu/cikk/160/Az_emelt_dijas_dijkorlatos_szolgaltatasert_a_hivo_fel_altal_fizetendo_legmagasabb_dij; l’accessibilitat d’aquestes sèries de números per als usuaris itinerants depèn de la configuració de l’operador de xarxa visitat
IRLANDA (IE)
353
1530
1540
1550
1580
1590
1598
1599
Rangs de números de tarifació addicional Els números 15XX són només nacionals.
https://www.comreg.ie/publication-download/numbering-conditions-of-use-and-application-process-2
ITÀLIA (IT)
39
84 Serveis de despeses compartides
89 Serveis de tarifació addicional
178
199
Serveis de número únic o personal
455 Serveis de recaptació de fons amb finalitats benèfiques d’utilitat social
499 Serveis de recaptació de fons per a campanyes que promouen la participació en la vida política
803 Serveis de trucada gratuïta
LIECHTENSTEIN (LI)
423
18 Serveis de consulta de guies telefòniques  Codi curt (3 o 4 dígits)
800 Servei telefònic gratuït
LETÒNIA (LV)
371
78 Números d’un altre tipus de serveis 8 xifres
81 Números de cost compartit 8 xifres
90 Números de tarifació addicional 8 xifres
800 Número de telèfon gratuït 8 xifres
LITUÀNIA (LT)
370
700 Números de servei
800 Número gratuït
801 Accés telefònic a Internet
802 Trucades a càrrec del destinatari
900 Números de tarifa Premium
902
903
Números de tarifació addicional
909 Serveis per a adults
910 Números de tarifa Premium
LUXEMBURG (LU)
352
900
901
905
Serveis de tarifació addicional (facturació per temps o pagament per trucada)
MALTA (MT)
356
51
52
54
Rangs de numeració de tarifació addicional Serveis de tarifació addicional (només veu).
https://www.mca.org.mt/regulatory/numbering/numbering-plan
506
50037
Rangs de numeració de tarifació addicional Serveis de tarifació addicional (només SMS).
https://www.mca.org.mt/regulatory/numbering/numbering-
50043 Rangs de numeració de tarifació addicional Serveis tradicionals de tarifació addicional (només veu).
https://www.mca.org.mt/regulatory/numbering/numbering-plans
80002 Rangs de numeració gratuïta Les trucades nacionals a aquest rang són gratuïtes per a les persones que truquen des de línies fixes i mòbils. https://www.mca.org.mt/regulatory/numbering/numbering-plans
80037
80062
80065
80073
80074
80075
80076
80078
Rangs de numeració gratuïta Les trucades nacionals a aquest rang són gratuïtes per a les persones que truquen des de línies fixes, però poden cobrar-se a una tarifa no superior a la d’una trucada a una xarxa fixa local en el cas de les persones que truquen des de mòbils. https://www.mca.org.mt/regulatory/numbering/numbering-
PAÏSOS BAIXOS (NL)
31
18 Serveis d’informació sobre números d’abonats Al detall nacional: mín. 0,00 EUR màx. 1,10 EUR per minut o mín. 0,10 EUR màx. 1,80 EUR per trucada
800 Telèfon gratuït Nacional al detall màx. 0,00 EUR
900
906
909
Número de tarifació addicional Nacional al detall: mín. 0,00 EUR màx. 1,10 EUR per minut o mín. 0,10 EUR màx. 1,80 EUR per trucada
NORUEGA (NO)
47
18 Serveis de consulta directa
800 Números gratuïts
820 Serveis de tarifació addicional
POLÒNIA (PO)
48
704
708
Rangs de numeració de tarifació addicional Números de 9 xifres; https://numeracja.uke.gov.pl/pl/ndin_tables
800 Rangs de numeració gratuïta Números de 9 xifres; https://numeracja.uke.gov.pl/pl/ndin_tables
801 Rangs de numeració de cost compartit Números de 9 xifres; https://numeracja.uke.gov.pl/pl/ndin_tables
PORTUGAL (PT)
351
601 Servei d’audiotext (contingut general) https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1151642
607 Servei d’audiotext (votació) https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1151642
608 Servei d’audiotext (vendes) https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1151642
707
708
Servei d’accés universal https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1497872
762 Servei de tarifa plana https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=442608
800 Servei de trucada gratuïta
808
809
Servei de costos compartits https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1497872
REPÚBLICA TXECA (CZ) 420 12 Altres Codi curt per a serveis per a discapacitats, serveis socials i sanitaris, serveis d’emergència, serveis d’informació
14 Altres Altres. Indicatiu abreujat per a serveis per a discapacitats, serveis socials, sanitaris, d’assistència i de seguretat
83
84
Rangs de numeració de costos compartits
95 Altres Altres xarxes privades de comunicacions
118 Altres Codi curt per al servei d’informació sobre números d’abonats
900
905
906
909
Sèries de numeració de tarifació addicional
ROMANIA (RO)
40
800 Números gratuïts
808 Números d’accés indirecte a serveis
900
903
Informació diversa (general, comercial, màrqueting, serveis públics, etc.), entreteniment, jocs i concursos
906 Oci per a adults
SUÈCIA (SE)
46
20 Servei de trucada gratuïta
77 Servei de despeses compartides
900
944
Servei de tarifació addicional