Canvia la meva factura respecte e Movistar? Com serà?

 • A O2, el període de facturació és el mateix que a Movistar, del dia 18 al 17 de cada mes.
 • El cobrament de la teva factura el veuràs reflectit al teu banc el dia 1 de cada mes.
 • Si tens línies mòbils addicionals contractades, cadascuna tindrà la seva factura pròpia. Això sí, totes aquestes estaran associades al mateix titular i compte bancari.
 • L’emissor de les factures de la teva tarifa convergent sempre serà Telefónica, SA, i a les línies addicionals Telefónica Móviles España.

Com serà la meva factura el primer mes?

 • En el teu primer mes a O2 rebràs cobraments prorratejats per dies. A la teva primera factura veuràs:
  • D’una banda, un càrrec pels serveis que tenies amb Movistar (mòbils i fix) fins a la data de canvi a O2.
  • I, d’una altra, l’import des de la data en què vas ser 100% O2 fins a fi de cicle (17 de cada mes).
 • A partir del segon mes, l’import de la teva factura inclourà:
  • El preu de la tarifa triada
  • Els consums del teu mòbil o fix no inclosos a la teva tarifa, si n’hi ha.
 • És imprescindible que activis la SIM d’O2 per poder facturar-te el preu i els serveis que vas triar. 
 • Si no actives la teva línia mòbil i tens la fibra instal·lada, com s’indica a les condicions legals i adjuntem al correu electrònic de benvinguda, haurem de facturar-te la quota de la teva tarifa sencera.