Compartir dades entre línies mòbils

 • A O2 tens disponible el servei “Compartir datos”.
 • En activar “Compartir datos” totes les línies mòbils vinculades a una tarifa de Fibra i Mòbil (principal i addicionals), començaran a compartir les seves dades entre elles.
 • Aquest servei s’activa i desactiva des de l’app Mi O2 i tant l’activació com l’ús són gratuïts.

 Funcionament del servei

 • En activar el servei, els gigues de totes les línies mòbils vinculades a la tarifa de Fibra i Mòbil s’ajuntaran en una espècie de bossa comuna.
 • Totes les línies podran fer servir els gigues d’aquesta bossa sense límit ni restriccions de consum.
 • Quan les dades compartides s’esgotin, totes les línies començaran a navegar a velocitat reduïda de 128Kbps, sense cap mena de cost extra.
 • Si hi afegeixes un bo extra de dades, totes les línies podrien fer-lo servir, amb la qual cosa tornarien a navegar a màxima velocitat.
 • Després d’activar o desactivar el servei des de l’app, la petició pot trigar fins a 24 hores a finalitzar-se. T’enviarem un SMS per confirmar-te que el servei està oficialment actiu o desactivat.
 • Un cop oficialment activat, no el veuràs a l’app fins que alguna de les línies faci un consum de dades. És a dir, si en el moment de l’activació totes les línies estan navegant a través de WiFi, no el veuràs actiu a Mi O2.
 • El servei és autorenovable. Es renovarà automàticament mes a mes tret que tu el desactivis.
 • Si el desactives, no podràs tornar a activar-lo fins al següent cicle de facturació.

Exemple d’ús

 • Si tens una tarifa de fibra i mòbil amb una línia principal i dues línies addicionals, hauríem de sumar els 25 GB de cadascuna d’aquestes línies.
 • En total, tindríem 75 GB a la nostra bossa comuna de gigues per fer-los servir entre totes les línies sense restriccions.

Passos per activar i desactivar “Compartir datos”

 • Obre l’app Mi O2. Si no la tens descarregada pots fer-ho des d’aquests enllaços: 

iOS

Android

 • A la pantalla d’inici, has de prémer a la línia principal. Un cop a dins, just a sota de la informació de la línia mòbil veuràs l’opció “Compartir datos”.
 • Podeu accedir a aquest apartat per activar o desactivar aquest servei.

El servei pot trigar a activar-se o desactivar-se fins a 24 h des que se sol·licita des de l’app.