Contacta amb la teva companyia O2 d’altres països d’Europa

La marca O2 està present en diferents països d’Europa.

Si has adquirit la teva SIM O2 en un altre país i estàs tenint algun problema amb la teva línia, hauràs de posar-te en contacte amb l’equip de suport corresponent.  

A continuació, t’indiquem com accedir a la pàgina de “Contacte” de cada país: