He rebut el meu dispositiu, però ja no el vull, el puc tornar?

Si ja has rebut el teu dispositiu i has canviat d’idea, pots exercir el teu dret de desistiment.

D’acord amb el que estableixen la legislació vigent i les Condicions Generals de Contractació, disposes de catorze dies naturals a comptar des del moment de la recepció del terminal. 

Posa’t en contacte amb nosaltres en el 1551 sol·licitant el desistiment del dispositiu i nosaltres ens encarregarem de recollir-lo a la mateixa adreça en què te’l vam fer arribar.