Informació sobre l’exercici del dret de desistiment

Si recentment has contractat els nostres serveis mitjançant qualsevol de les modalitats a distància disponibles (en línia o per telèfon) i vols exercir el teu dret de desistiment en relació amb aquesta contractació pots fer-ho, sense necessitat de justificació, en un termini de 14 dies naturals des de la formalització del contracte, per una de les vies següents:

  • De manera telefònica, trucant al 1551 i seguint les instruccions que se t’indiquin.
  • En línia, emplenant degudament el formulari següent enviant-lo per correu electrònic a ayuda@O2online.es, indicant “Derecho de desistimiento” a l’assumpte.

Conseqüències d’exercir aquest dret

  • O2 procedirà, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la sol·licitud del desistiment, a l’abonament de les quantitats que hagis pagat amb motiu de la contractació dels nostres serveis. Per fer-ho, utilitzarem el mateix mitjà de pagament empleat durant la contractació tret que ens indiquis el contrari.
  • En els casos en què s’hagi començat a prestar el servei contractat durant el període de desistiment, hauràs de pagar, a O2, un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en el qual ens hagis comunicat el teu desistiment.
  • Si has rebut un terminal o qualsevol altre tipus de dispositiu o bé, hauràs de retornar-lo sense demores indegudes i en el termini de 14 dies naturals des de la comunicació del desistiment. Per fer aquesta devolució, posa’t en contacte amb el nostre equip de suport on et proporcionaran tota la informació sobre el procés. En tot cas, aniran a càrrec teu les despeses de devolució que poguessin existir-hi, si escau, llevat dels casos en què O2 t’hagi ofert una devolució gratuïta.
  • Per procedir al lliurament dels dispositius o béns, tingues en compte el següent:

– L’equipament s’haurà de retornar en perfecte estat, amb els accessoris inclosos.
– Hauràs d’indemnitzar O2 per qualsevol possible desperfecte en qualsevol dels components inventariats prèviament per O2 que hagis rebut.
–  Seràs responsable de la disminució del valor dels béns que resulti d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.
– Per a més seguretat en la devolució, pots introduir el document de desistiment en el paquet de lliurament.

  • Si estàs gaudint d’una prestació d’un servei descatalogat o tancat i en contractessis una de nova, en desistir d’aquesta última, no podràs restituir la prestació original comercialment tancada. No obstant això, O2 intentarà posicionar-te en aquest cas en una prestació amb un valor de mercat semblant a aquest perquè no te’n vegis perjudicat.
  • Si estàs gaudint d’un producte convergent de telefonia mòbil i fixa i desistir de només un dels serveis inclosos en aquest paquet sense arribar-se a produir-s’hi l’alta efectiva, continuaran prestant-se els serveis que es mantinguin d’alta de conformitat amb les seves condicions contractuals i els preus vigents en cada moment, la consulta dels quals es pot fer a www.o2online.es i www.movistar.es.
  • Finalment, si desisteixes d’un contracte d’alta amb O2 amb origen en una portabilitat, hauràs de fer-ho segons la forma indicada anteriorment i lliurant la comanda rebuda també segons l’indicat. A més a més, hauràs de posar-te en contacte amb el teu operador inicial per tornar-hi a tramitar la portabilitat del teu número (recorda que a la telefonia fixa només serà possible un cop finalitzada la instal·lació de la línia).