Què és el facturatge?

El facturatge és una eina financera que permet a O2, com a marca de Telefónica, obtenir un avançament dels diners que facturarem als nostres clients.

Aquesta acció no suposa cap canvi en la teva factura, ni en la data de cobrament, ni en el teu servei. En el procés de facturatge, Telefónica de España podrà cedir la teva factura (i les dades que hi constin) garantint sempre que es fa exclusivament per a aquesta finalitat i amb totes les garanties de privadesa. En el cas de fem aquest facturatge, te n’informarem en la factura corresponent.

Per a més informació sobre els mesos que fa que l’apliquem a O2, l’entitat bancària amb la qual s’ha fet i les condicions, fes clic aquí.

O2 cedeix al banc les factures de tots els seus clients? 

No, només l’import que necessitem anticipar. No actuem sobre la base d’un nombre de clients, de fet, això és completament aleatori i no facilitarem mai les dades que t’identifiquin.

Què passa si em nego al fet que cedeixin les meves dades al banc? 

No hi ha cap problema, si no hi estàs d’acord, et farem fora d’aquest procés. Envia’ns la teva petició a ayuda@o2online.es

Això significa que el banc emmagatzemarà totes les dades que he facilitat a O2 en el registre? 

No, facilitem la factura, l’import i un codi de posició únic per evitar cobraments duplicats. En cap cas aquestes dades no t’identificaran a tu.

Si no puc fer el pagament de la meva factura, qui me’l reclamarà, O2 o l’entitat financera?  

En el cas de tenir alguna factura pendent de pagament, te n’informarem com fins ara. El banc no et reclamarà cap cobrament.   

Tant la posada al cobrament com la gestió del deute es farà sempre des de Telefónica. 

Com m’afecta com a client? Se’n veurà afectada, la meva factura? 

El procediment és totalment transparent per a tu, no canvia res. Continuaràs visualitzant la teva factura a fi de mes i farem el cobrament el primer dia hàbil del mes següent, com fins ara.

Si no m’afecta… per què apareix un avís a la meva factura? 

Perquè actuem conforme a la Llei de protecció de dades, informant-te en tot moment de l’ús que en farem. En aquest cas, hem d’avisar-te’n perquè, perquè l’entitat financera pugui gestionar el cobrament de la factura, hem de cedir-los algunes dades (número de factura i import), però només es faran servir per a aquesta finalitat.  

Rebré cap comunicació per part del banc? 

No, en cap moment no rebràs cap notificació per part del banc. Si hem de comunicar-te alguna cosa en relació amb la teva factura, ho farem sempre des d’O2 i a través de les vies habituals. 

Pots consultar les polítiques de privadesa a: https://o2online.es/privacidad/politica-privacidad/.