Vull comprar o tornar el meu dispositiu abans que s’acabi el contracte

Si vols donar de baixa el teu contracte “rent to rent” abans dels 48 mesos, pots sol·licitar-ne la baixa amb compra o devolució.

La baixa del contracte “rent to rent” no implica la baixa del servei de fibra i mòbil (5G). Si també vols donar-te de baixa del servei de fibra i mòbil que tens amb O2, hauràs de sol·licitar-ho expressament.


Si vols comprar el dispositiu, hauràs de sol·licitar-ho trucant al 1551. En aquest cas, t’indicarem la quantitat que hauràs de pagar i si hi estàs d’acord, a la teva següent factura et passarem el càrrec. Per calcular aquesta quantitat, tindrem en compte el Cost Total del Terminal que vas adquirir i les quotes que ja has pagat (COST Dispositiu / 1.461) x Dies restants arrendament).

Recorda que un cop finalitzat el contracte dels 48 mesos, si vols comprar el terminal, només hauràs de pagar 1 € en concepte d’adquisició.


Si vols tornar el dispositiu, hauràs de sol·licitar-ho trucant al 1551. En aquest cas, et recollirem el dispositiu, t’indicarem la quantitat que hauràs de pagar i si hi estàs d’acord, a la teva següent factura et passarem el càrrec. En aquest cas serà una mica inferior al de compra perquè al Cost Total del Terminal que vas adquirir li descomptarem entre un 30%-60%, en funció del model, per al càlcul. A més a més, tindrem en compte les quotes que ja hagis pagat (30%-60% COST Dispositiu / 1.461) x Dies restants arrendament).

Recorda que un cop finalitzat el contracte dels 48 mesos de lloguer si tornes el terminal, no hauràs de pagar res.