Què puc consultar a l’aplicació Mi O2?

Amb l’app Mi O2 pots consultar i gestionar els productes que tinguis contractats amb O2. 

La informació a l’app està organitzada en els apartats següents, cadascun amb les seves diferents opcions: 

Inicio:  

  • Consultar la teva tarifa i les seves característiques. 
  • Veure el teu consum de dades en temps real, detall de les trucades realitzades, SMS enviats i altres consums extra (per exemple, trucades no incloses en la teva tarifa com a un 902 o a números internacionals). 
  • Mesurar la velocitat de connexió wifi o de la xarxa de dades a la qual estàs connectat. 

 

Facturas: 

  • Comprovar si tens alguna factura pendent de pagament amb opció de pagar-la, així com visualitzar l’import total del deute, si n’hi hagués. 

 

Para ti: 

 

Soporte: 

  • Informar directament i fer seguiment d’incidències tècniques. 
  • Accés directe  als nostres canals d’atenció.
  • Accés a pàgines d’ajuda. 

 

Perfil: 

  • Activar el giny de consum per tenir a mà el teu consum en temps real. 
  • Fer seguiment de les teves comandes pendents.